Oficiální stránky obce

Litošice

Obec Litošice

Malebná vesnička Litošice leží v mírně zvlněné krajině na rozmezí polabské nížiny a prvních vrásnění Železných hor v průměrné nadmořské výšce 295 m na západním okraji Pardubického kraje, na hranici s krajem Středočeským. Správní území je tvořeno jedním katastrálním územím o rozloze 1 012 ha (z čehož tvoří 2/3 výměry lesy), se dvěma sídly Litošice a Krasnice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167. V současnosti v obcích žije okolo 130 stálých obyvatel. Na břehu Krasnického rybníka se nachází množství chat, jejichž obyvatelé v letních měsících navyšují počet obyvatel na dvojnásobek. V obci je vybudován nový sportovní areál a v současnosti dochází k rozvoji obce i díky výstavbě nových rodinných domů.

Obec Litošice

Spojení s okolním světem je autobusové do nejbližšího sedm km vzdáleného města Přelouče, které je na železničním koridoru- Praha – Pardubice – Česká Třebová.

Příjemné bydlení v krásné a nedotčené přírodě a zároveň dostupnost práce, služeb a kultury v okolních městech (Přelouč – 7 km, Čáslav – 14 km, Chvaletice – 10 km) činí z naší obce ideální místo pro spokojený život.

Rozšířené informace o obci

Poloha obce

Obec leží na úpatí Železných hor obklopena rozlehlými lesy, které jsou součástí výrazného lesního masivu předhůří Železných hor. Tyto lesy přímo vybízejí k romantickým toulkám zdejší krajinou a jsou rájem houbařů. Touto krajinou prochází několik značených turistických tras a mnoho lesních cest, které jsou hojně využívány jako cyklostezky spojující polabskou nížinu s masivem Železných hor.

V obci a jejím okolí se nachází množství geologických zajímavostí např. jedinečné „litošické slepence“, které jsou součástí geoparku Železné hory.

V okolních lesích lze narazit na zajímavé skalní útvary např. „obří postele“ u Zdechovic, “polštářové lávy“ u Sovolusk, nebo skalní útvar „Žižkův stůl“: na tomto kameni prý jedl Žižka, když táhl od Hradce Králové do Čáslavi (1423).

Více informací » 

Historie obce

V okolních lesích zkušený pozorovatel může také najít stopy po těžbě železné rudy z let 1920 až 1930. Rudu zde těžila Pražská železářská společnost v „Kopřivníku“ (dnes „Ruda“) u silnice k Žehušicům, a odvážela k trati do Řečan nad Labem. V této době došlo k  největšímu rozmachu obce. V té době zde žilo až 400 obyvatel. V roce 1930 byla těžba ukončena pro nerentabilnost, poté již pouze v roce 1955 probíhaly zkušební vrty, ovšem k žádné těžbě již nedošlo, a obyvatelstvo se navrátilo k práci v lesích a hospodaření na polích. Při těchto kutacích pracích se přišlo na zbytky starého dolování železné rudy pravděpodobně z období středověku.

Obec Litošice i Krasnice se historicky rozvíjela podél komunikačních tahů. Nejprve podél tzv.“Podolské cesty“,kterou s nepatrnými odchylkami kopíruje v současné době komunikace III.třídy směřující od Semtěše k Přelouči.

Původní domky jsou srovnány podél obou stran této komunikace a některé si do dnes zachovali znaky původních nízkých domků s malými okénky. V dřívějších dobách byly tyto domky dřevěné s doškovými střechami. Typické čtvercové špýchárky byly stavěny opodál stavení.

Ukázky původních stavení

V této době docházelo k častým požárům dřevěných stavení, a proto byl v roce 1922 v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči v naší obci fungují dodnes a aktivně se zapojují do života obce, např. tradiční hasičský bál, ukázky pro děti atd.

Památky a stavby v Litošicích

Mezi významné památky v naší obci patří myslivna z konce 18. století.

Budova obecního úřadu s typickými opěrnými pilíři na pískovém podloží.

Až do roku 1953 byla v této budově národní škola pro děti z Litošic a okolních obcí. V tomto roce by škola slavila 150 let od svého založení a přípisem ONV byla přechodně uzavřena, ovšem k znovu otevření již nikdy nedošlo.

Poslední žáci školy

Další významné stavby jsou sklepy v horní části návsi v Litošicích

Křížek a zvonička v Litošicích

a tzv. „panský sklep“ u hospody, nyní jako součást sportovního areálu.

V Krasnicích mezi významné stavby patří křížek a zvonička, ale také původní venkovská stavení se zachovanou štukovou výzdobou na návsi.

Na břehu rybníka je pietní místo. Pomník padlým partyzánům, včetně torza domu, ve kterém padli hrdinskou smrtí. Více se dozvíte na informační tabuli u památníku, kde je i návštěvní kniha.

Část obce Krasnice je tvořena chatovými osadami, které zde vznikaly v druhé polovině 20. století pro potřeby individuální rekreace. Vzhledem, ke kouzelné a nedotčené přírodě s vodní plochou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek, bylo v roce 1960 započato s výstavbou dětského tábora, který zde fungoval až do konce 20. století (nyní tento objekt čeká na své nové využití).   

Současnost obce Litošice

V současnosti dochází opět k rozvoji obce a probíhá zde výstavba nových rodinných domků.

Odpočinková zóna

Odpočinková zóna

Občané mohou využívat v naší obci plyn a elektřinu, (s vodovodem a kanalizací se počítá v budoucnu). Spojení s většími sídly Přelouč, nebo Čáslav je zajišťováno autobusovým spojením (již od roku 1922). V obci se nachází několik odpočinkových zón např. na spodní návsi.

Sportovní vyžití

Pro aktivní sportovce je vybudován nový multifunkční sportovní areál přímo u pohostinství (kopaná, tenis, nohejbal, košíková atd.)

Sportovní areál

Sportovní areál - kopaná, košíková

Sportovní areál

Sportovní areál - tenis, nohejbal

V místním pohostinství se hraje pin-ponk, kulečník a šipky. Šipky zde hraje tým LTC Litošice. Hrají ligovou soutěž již od roku 1997, z čehož 12 let v první lize. Více o týmu LTC Litošice »

Šipkaři LTC Litošice

Šipkaři LTC Litošice

Kuželník

Kuželník

Posezení u kuželníku

Posezení u kuželníku

Dále je zde kuželník u hospody a posezení u Křížového rybníka s nohejbalovým hřištěm. Pro rodiče s dětmi je v klidné části obce na kopci dětské hřiště.

Posezení u „Křížového rybníka

Posezení u „Křížového rybníka

Dětské hřiště

Dětské hřiště

Rybníky, studánky a potoky

Jak již bylo zmíněno je v okolí obce několik rybníků, je to především Křížový rybník, v Litošicích , který je napájen bezejmeným potokem pramenícím v „Dubře“. Potok tento se vlévá do potoka „Senického“ a odtud plyne do Labe.

Křížový rybník

Křížový rybník

Studánka „Litocha“ (úprava z roku 2014)

Studánka „Litocha“ (úprava z roku 2014);

Krasnický rybník je napájen vodou z tajemné studánky „Litochy“a z něho voda volně ubíhá k Labi. Toto ovšem v minulosti nebyly jediné vodní plochy v okolí. V době rozvoje rybníkářství ( přibližně konec 15. století), bylo v našem okolí rybníků mnohem více. Do dnešních dnů po nich zůstaly jen jména a zbytky hrází (např. „Křtěný“, „Litošní“, „Nový“, „Lipový“, „Vražebný“, „Jeřičný“, „Na bahnách“). Dnes jsou v těchto místech pastviny popřípadě lesy.

Kulturní, společenské a sportovní akce v obci

Občané našich obcí žijí poměrně aktivním životem. Najaře začínáme tradičním pálením čarodějnic u rybníka v Litošicích, kterému přihlíží skoro všichni obyvatelé. V létě se zde pořádají dětské dny s různým zaměřením pro děti a nejen pro ně se konají sportovní dny.

Pálení čarodějnic<

Pálení čarodějnic

Dětský den 2014

Dětský den 2014

Pro sportovně zaměřené občany jsou určeny turnaje v nohejbale , malé kopané, kuželkách, pin-ponku, nebo šipkách. Všechny tyto turnaje jsou každoročně hojně navštěvovány nejen místními občany – pokud máte zájem, jste též zváni.

Několik fotek z nohejbalu a šipek

V zimním období je zdejší okolí hojně využíváno běžkaři a pro děti je zde kopec na sáňkování.

Krom sportovních aktivit se zde pořádají také tradiční plesy např. posvícenská zábava, hasičský bál a krom těchto tradičních, také občas country, nebo maškarní. Krom toho se hraje pouťový turnaj v kuželkách, již tradičně se rozsvěcí vánoční strom a pro děti bývá mikulášská nadílka. Na všechny tyto a v budoucnu i mnohé další akce jste všichni srdečně zváni.

Kulturním a společenským centrem v obci je budova místního pohostinství, kde se jak již, bylo řečeno odehrává řada kulturních a sportovních událostí v obci. Více o historii hospody »

Informace o životě a kultuře v našich obcích lze vždy zjistit na webových stránkách obce.

Mikroregion podhůří Železných horSvazek obcí a mikroregion

Obec Litošice je členem Svazku obcí Přeloučska, jehož předmětem činnosti je spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření s komunálními odpady.

Železnohorský regionOd roku 2007 je obec členem mikroregionu Podhůří Železných hor. A tento svazek obcí je od roku 2005 členem akční skupiny MAS Železnohorský region.