Oficiální stránky obce

Litošice

Litocha a další studánky

Několik dalších zajímavostí a fotografií studánky Litochy a dalších studánek a pramenů v okolí.

Studánka Litocha

V krásném lesním zákoutí mezi Litošicemi a Krasnicí se ukrývá tajemná studánka Litocha. Z ní vyvěrá potůček, který kdysi napájel velký rybník. Dnes z něho zbývá jen zbytek hráze v podobě přírodního valu, dno bylo rozděleno v drobná políčka a loučky nyní část pastviny. Pod ním se rozkládá rybník Krasnický.

Do něho ústí brzy po svém vzniku spolu se svým druhem malý potůček, který odvádí skrovné vody z močálu někdejšího rybníka Křtěného. Jeho dno je dnes pastvinou. Z Krasnického potoka poté volně ubíhá potok k Labi.

Studánka Litocha v půli 20. Století

Studánka Litocha v půli 20. Století

Studánka před vyčištěním v roce 2014

Studánka před vyčištěním v roce 2014

V roce 2014 se vedení obce obce Litošice rozhodlo upravit kouzelnou studánku Litochu. Občané nedaleké vesničky Litošice studánku vyčistili, vybudovali odpočinkovou zónu a zřídili informační tabuli, jejíž součástí je i návštěvní kniha pro každého kdo, do těchto kouzelných míst přijde. V brzké době bude ještě zbudována stříška chránící kouzelnou vodu ze studánky před padajícím listím.

 

 Přejeme všem návštěvníkům dostatek dobré vody, bohatou úrodu hub v okolních lesích a příjemné chvilky strávené při odpočinku u studánky.

studánka Litocha (3589)
WGS-84: N 49°59'19.32" E 15°30'11.52"
S42: X = 5539852, Y = 536210, pás = 3

Typ zdroje: studánka
Nadmořskávýška:290m
UTM: X = 5537496, Y = 536071, pás = 33

Další prameny a studánky

V okolí Litošic se nachází několik dalších pramenů a studánek.

Potůček pramenící v „Dubře“, protékající pastvinou „Na číhadlech“ rybníčkem u Myšků se za silnicí na Semtěš spojuje s vodou vyvěrající ze studánky (dnes na jejím místě je studna). Ještě v 80. letech min. století se zde nacházel malý obecní rybníček. Odtud již přes zahrady, kolem „Podvesních luk“ napájí „Křížový rybník“, aby se posléze spojil s potokem senickým. Senický potok pramení v polích mezí obcí Litošice a Sovolusky. Na obrázku je prameniště skryto v rákosí vedle silnice.

Rybníky a rybníkářství v naší obci

V době rozvoje rybníkářství na Pardubicku (přibližně od konce 15. Století do třicetileté války) vznikla v okolí Litošic a Krasnice spousta rybníků. Do dnešní doby se zachovaly pouze dva: rybník „Křížový“ v Litošicích a Krasnický v Krasnicích. Ostatní rybníky byly postupně zrušeny a většinou zalesněny a jen pozůstalá jména poukazují na místa, kde se nacházely. Dle zápisu z obecní kroniky,byl v obou rybnících intenzivní chov kaprů. Jako plevel v nich žily okouni,menší úhoři, sumci i štiky. Hráz rybníka „Křížového“ zdobí krásné stromořadí v podobě prastarých vzrostlých dubů. V 80. letech minulého století proběhlo odbahnění tohoto rybníka. Při tomto bagrování byly vybagrovány a obnaženy mnohé „Litošické slepence“, které dnes můžeme obdivovat, jako geologický unikát. V této době také získal rybník dnešní podobu, co se týče tvaru a byl vyhledávaným koupalištěm pro obyvatelstvo z širokého okolí. V letních měsících využívalo krásné přírody na břehu „Křížového“ rybníka s možností koupání i více než 150 rekreantů denně. Proto se na břehu budovalo i sportovní zázemí v podobě nohejbalového kurtu. Turnajů na tomto hřišti se účastnila např. i začínající hokejová hvězda Dominik Hašek. Ale vraťme se k rybníkům. Krasnický rybník s okolními lesy tvořil a dodnes tvoří ideální kulisu pro rekreaci. Proto na břehu Krasnického rybníka a jeho okolí vyrostla v druhé polovině minulého století spousta chat v několika chatových osadách. Také zde vzniklo zázemí dětského, dříve pionýrského, tábora. Bohužel tento objekt již několik let chátrá a čeká na své nové využití. V současné době jsou rybníky v soukromém vlastnictví, což se podepisuje na jejich vzhledu a možnostech rekreačního využití.

Krasnický rybník

Krasnický rybník

Křížový rybník

Křížový rybník

Zaniklé rybníky podle kroniky obce Litošice

Jak již bylo uvedeno mnoho rybníků zaniklo a zachovaly se pouze jejich jména např. „Křtěný“ –dnes pastvina za Litošicemi směrem na Krasnici, „Litošní“ v Litoše za studánkou směrem ke Krasnici, „Vražebný“ vedle rybníka „Křížového“u cesty na Seník, „Lipový“ podél cesty ke Lhotě Sovoluské.

Další jména např. „Nový“, „Jeřičný“, „Na bahnách“. Po většině těchto rybníků všímavý pozorovatel může v krajině rozpoznati zbytky hrází, případně močály na místech kde se rybníky nacházely.