Oficiální stránky obce

Litošice

Důležitá telefonní čísla

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

Nouzová telefonní čísla

Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Městská policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Správná volání na nouzová telefonní

Při vytočení jakéhokoliv nouzového telefonního čísla (112 - Integrovaný záchranný systém, 150 - Hasičský záchranný sbor České republiky, 155 - Zdravotnická záchranná služba, 156 - Městská policie, 158 - Policie české republiky) se Vám do několika sekund ozve operátor příslušné tísňové linky a zeptá se Vás co máte za problém.

Evropská tísňová linka 112

Na tísňovou linku 112 lze volat i bez SIM karty v mobilním telefonu, operátorky a operátoři mohou s Vámi komunikovat i v angličtině, protože se jedná o univerzální tísňovou linku pro celou Evropskou unii. Navíc tísňová linka 112 lze volat z mobilního telefonu i v místech, kde signál nemá Váš mobilní operátor.

Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky a operátorky a operátoři mají k dispozici někdy "lepší technologie", než zastaralé dispečinky národních linek 150, 155, 158, 156 a jsou schopni Vás přepojit na národní linku tísňového volání. Pokud je nějaký dispečink přetížen je možnost přepojení na dispečink, volnější.

Rozhovor s operátorkou či operátorem tísňové linky

Při rozhovoru s operátorem mluvte tak rychle, aby Vám bylo zřetelně rozumět a nemuseli jste každou větu 3x opakovat čímž dojde ke zpoždění příjezdu odborné pomoci a možnému ohrožení života či zvýšení škody na majetku.

Při vytáčení tísňového telefonního čísla si rychle ujasněte co je potřeba říci. Operátora na tísňové lince zajímá: "Co se stalo? Kde se to stalo? Jsou nějací zranění? Hrozí nějaké další nebezpečí? Vaše jméno a číslo Vašeho telefonu, ze kterého voláte.

Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde na samotě u lesa co nejpřesněji operátorovi cestu, protože operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě a Vaši vesnici nezná. V nouzi nejvyšší, Vás mohou za pomoci mobilního operátora i lokalizovat, ale jen s přesností na stovky metrů v místě se slabším pokrytím základnových mobilních stanic.

Hovor na tísňové lince vždy ukončuje operátor, nikoliv vy, tedy počkejte až operátor zavěsí, ale zůstávejte nadále na telefonu, pro případné zpětné zavolání z tísňové linky, kdyby Vás posádka hasičů, záchranky, policie nemohla nalézt.

Dle současné legislativy hrozí až 100 000 pokuta za "zbytečné, obtěžující " volání na tísňovou linku, popř. i trestní stíhání za vymyšlení si nějaké krizové události. Hovory na tísňové linky jsou i z těchto důvodů nahrávány.

Nezavolání na tísňovou linku se vystavujete trestnému činu neposkytnutí pomoci.