Oficiální stránky obce

Litošice

Výzva občanům Litošic

Vážení spoluobčané,

obracím se na vás s prosbou. Určitě víte, že dění v obci je zaznamenáváno v obecní kronice.

Jsou zde zachyceny hlavní události v obci tak, jak je zachytí kronikář. Ale také víme, že při četbě starých kronik, ve kterých je popsán život a dění našich předků, patří k vyhledávaným zápisům různé zajímavosti, zvláštnosti, kuriozity, ale i události, které se nám dnes zdají běžné, ale s odstupem let vypovídají o své době a běžném životě.

Proto bychom byli rádi za každý nápad, upozornění na to, co by v kronice nemělo chybět. Profesní, sportovní a další úspěchy obyvatel nebo rodáků, události v průběhu roku /i kuriózní/, srovnání cen, platů, úspěchy spolků, úlovky myslivců, rybářů, chovatelů, pěstitelů. Příhody i průšvihy dětí a nejenom jejich, problémy s počasím, prostě vše, co se každému zdá za zaznamenání hodné.

Staňte se spolutvůrci kroniky, zanechme potomkům co nejvěrnější obraz doby, ve které žijeme, i obraz našich vesnic. Pište tipy, popřípadě popis událostí, návrhy atd. Využijte internetu, nebo jenom přijďte a řekněte.

 Tímto také prosíme každého, kdo zná nějaké informace z historie naší obce, a to z doby dávno minulé tak i z doby nedávné popřípadě jste vlastníkem fotografií naší obce a života v ní informujte nás na obecním úřadu v Litošicích. Případně nás kontaktujte na emailové adrese : info@litosice.cz

Informace a fotografie budou použity k doplnění obecní kroniky a k vytvoření fotokroniky, všechny poskytnuté materiály budou v pořádku vráceny.

Děkuji za spolupráci.

Petr Březina