Oficiální stránky obce

Litošice

Sportovní areál

V roce 2013 se zastupitelstvo rozhodlo, že v rámci likvidace černé skládky a po likvidaci polomů z minulých let vybuduje na pozemcích nad hospodou sportovní areál. V té době bylo jediným sportovištěm nevyhovující hřiště u rybníka. Celý sportovní areál byl vybudován svépomocí za přispění dotace 100 000,-Kč od Pardubického kraje. Krom větších zemních prací bylo vše zbudováno lidmi zaměstnanými na DPP u obce Litošice a jim patří dík za realizaci tohoto projektu. A nyní několik fotografií z výstavby tohoto areálu.

Stav v lednu 2013

Sportovní areál v lednu 2013
Sportovní areál v lednu 2013

Čištění od náletových dřevin únor 2013

Sportovní areál

Čištění pozemku duben 2013

Sportovní areál

Začíná rovnání terénu

Sportovní areál

Pro srovnání terénu byl použit materiál z výstavby místní komunikace, budované k nově vznikajícím parcelám pro stavbu rodinných domů. Posléze bylo potřeba ještě mnoho tun dalšího materiálu na zakrytí vyčnívajících skal v prostoru budovaného sportovního areálu.

Budování oplocení areálu

Sportovní areál

Občas pracovala těžká technika

Sportovní areál
Sportovní areál

Budování tenisového kurtu

Sportovní areál

Dokončovací práce

Sportovní areál
Sportovní areál

A takto vypadá sportovní areál v Litošicích po dokončení

Sportovní areál
Sportovní areál
Sportovní areál

V létě roku 2014 je sportovní areál již takřka hotov a prochází zatěžkávací zkouškou v podobě dětského dne. Celkové náklady na vybudování areálu byly cca 300 000,-Kč a obecními zaměstnanci bylo na této akci odpracováno více jak 700 hodin.

V současné době je areál využíván k hraní: nohejbalu, tenisu, volejbalu, košíkové na jeden koš, malé kopané atd. Přijďte si zasportovat a

poté si odpočinout u něčeho dobrého v místní hospůdce.

Všichni jste srdečně zváni do Litošic nejen za sportem.