Oficiální stránky obce

Litošice

Památník padlých partyzánů

Památník se nachází na břehu rybníku v obci Krasnice. Pomník byl vybudován v místě tragické události při níž zahynuli čtyři partyzáni v nerovném boji s přesilou německých vojáků. O čemž vypovídají zbytky stavení v němž partyzáni zahynuli, v těsném sousedství památníku.

Památník padlých partyzánů Památník padlých partyzánů

Památník padlých partyzánů

Při příležitosti prvního výročí krasnické tragédie se národní výbor rozhodl vybudovat pomník k uctění památky padlých hrdinů a 28.10. 1945 byl položen základní kámen památníku. Výroba památníku byla zadána firmě „Borovička“ z Čáslavi. Obyvatelé Litošic a Krasnice vybudovali pomník svépomocí. Výstavba pomníku byla dokončena v dubnu 1946 a 5. Května 1946 se konala velká slavnost spojená s odhalením pomníku. V roce 1960 dochází k rozšíření prostoru památníku a zbudování oplocení. V rámci 20. výročí konce války se konala slavnost u památníku vzpomínková akce za přítomnosti příbuzných zde padlých partyzánů. V roce 1970 se 4. května konala u pomníku celookresní manifestace. Vzpomínkové akce se u pomníku konaly v menším rozsahu každoročně. V této době se o památník stará převážně SSM. Další významná slavnost se konala v roce 1985. Pomník přečkal i 90. léta kdy se uvažovalo o jeho přemístění. V roce 2004 se koná pietní akt při příležitosti 60. výročí krasnické tragédie. V roce 2008 a letech následujících se o revitalizaci pomníku a jeho okolí stará zastupitelstvo obce Litošice. Dochází k odstranění přerostlých dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou.

Informační tabule památníku padlých partyzánů

Pod záštitou vedení obce dochází k vybudování informační tabule a zavedení návštěvní knihy v prostoru pomníku padlých partyzánů. Při příležitosti 70. výročí krasnické tragédie pořádá obec pietní akt 13.12. 2014 za účasti významných hostů a armády.

Více ve složce historie - Památník