Oficiální stránky obce

Litošice

Hospoda v Litošicích

Minulost, současnost a budoucnost

V budově dnešního hostince bývala tak zvaná „formanka“, kde stávala přípřež, sloužící ku pomoci formanům do prudkého svahu v lesích ku „podolské cestě“. Tedy vozové cestě která vedla od Zbyslavě k  Bílému Podolí, odtud pak lesem do prudkého svahu k  Litošicím a dále do Polabí. Tuto vozovou cestu kopíruje s občasnými odchylkami současná silnice od Semtěše do Přelouče.

Ještě v 70. letech stály zbytky zmiňované formanky u tohoto stavení sloužící jen jako ochranná zeď.

Je zde také bývalý „panský sklep“ v němž bylo ukládáno jednak zboží, ale i pivo, které sem dodával zaniklý pivovar Žehušický, pod jehož pravovarečné právo patřil zdejší hostinec. Pivo pravděpodobně vozili formani po „Žehušické cestě“ , původní lesní cesta ze Žehušic.

Zájezdní hostinec
Na fotce je zaniklý zájezdní hostinec „Vedrálka“ původně stojící na „Žehušické cestě“

V dobách kdy tudy jezdívaly těžké formanské vozy bylo i naše okolí jiné. Celá vesnice byla obklopena hlubokými lesy ve kterých se čas od času usadili lupiči a ti přepadávali obchodníky směřující do Polabí, o čemž se zmiňuje např. pověst o Vraždách.

Hostinec v Litošicích na počátku dvacátého století

Na počátku 20. Století byli majitelé hostince často měněni. V letech 1946 a 1947 se zde slavily dožínky s hudbou v hostinci „u Voříšků“. V této době se již konaly tradiční taneční zábavy z nichž nejznámější byly „posvícenská“ a „hasičský bál“ ,které mají v Litošicích svou tradici do dnes.

Hostinec v půli dvacátého století

Velkou tradici v hospodě „ u Voříšků“ měly také kuželky. Kdy každou neděli odpoledne se mužští ustrojili a šli do hospody na pivo a na kuželník. V letech po válce se hrály velké turnaje o sázky, pro kluky to byla příležitost k výdělku při „odkulování“. Tradici těchto turnajů se snažíme udržet do dnes , alespoň tradičním pouťovým turnajem v kuželkách.

S provozem Voříškova hostince souvisí také jedna zvláštní činnost , a to jarní dobývání ledu. Najatí občané nejprve led pečlivě rozsekali, potom háky vytahali na břeh a odtud se odvážel do hlubokého sklepa na dvoře hostince, již zmiňovaný „panský sklep“. A potom i v parném létě měli u Voříšků pivo „jako křen“.

V hostinci byl provozován také obchod. V roce 1972 hostinec „u Voříšků“ kupuje MNV Litošice s tím,že dojde k rekonstrukci na prodejnu, pohostinství a kulturní místnost v obci. Tato rekonstrukce proběhla v letech 1980 až 1982.

Hostinec před a po rekonstrukci v letech 1980-1982

Od té doby má hospoda tuto podobu, a probíhají „pouze“ rekonstrukce a opravy, které nemění radikálně vzhled budovy. V letech po revoluci v roce 1989 jsou poměrně často měněni hostinští z různých důvodů , což nepřispívá ke kvalitě služeb.V posledních letech dochází k úpravám okolí pohostinství, jako je výstavba kuželníku s venkovním posezením, nebo rekonstrukce a záchrana zmiňovaného „panského sklepa“ . V neposlední řadě je třeba zmínit vybudování nového multifunkčního sportovního areálu v těsném sousedství pohostinství v letech 2013-2014.