Oficiální stránky obce

Litošice

Historické památky v katastru Litošic

Kříž v Litošicích

Autor: T. Šídlo v Čáslavi
Umístění: uprostřed obce u autobusové zastávky
GPS: 49°59’2.840″N, 15°30’49.633″E

Kříž v Litošicích Kříž v Litošicích Kříž v Litošicích

Boží muka s pamětní deskou obětem 1. světové války a zvonička v Krasnicích

Umístění: v jižní části obce za plotem č. p. 26
GPS: 49°59’49.316″N, 15°30’22.914″E

Boží muka s pamětní deskou Boží muka s pamětní deskou Boží muka s pamětní deskou

Památník padlých partyzánů v Krasnicích

Umístění: na břehu krasnického rybníka.

Památník padlých partyzánů Památník padlých partyzánů Památník padlých partyzánů

Více informací v sekci Historie - památník

Myslivna v Litošicích

Úryvek ze starého článku o myslivně:

Myslivna zdejčí je malebné stavení z konce 18. věku. Je do obdélná jednopatrová budova o čtyřech okenních osách na průčelí. Boky, ukončené štíty, mají jen jednu osu okenní. Budova členěna je lisenami, které oddělují jednotlivá okenní pole a na nárožích jsou zdvojeny. Pod prvním patrem obíhá hladká, kordonová římsa. Hlavní římsa je dosti bohatě profilována a má sešikmený geison. Nad kratšími boky štíty. Na plné balustrádě, po jejichž stranách jsou pilířky s kamennými obelisky, je nástavek, ukončený trojhranným štítem s proilovanou římsou. Po stranách nástavku jsou dva volutovénáběhy. Uprostřed je črverhranný, lichý, okenní výklenek a s každé jeho strany dvě lisenky. Na vrcholu a stranách štítu kulovité kamenné čučky.

Myslivna v Litošicích Myslivna v Litošicích

 

Hájovna Vedralka

Patřila ke stejnému panství jako myslivna v Litošicích.

Hájovna VedralkaÚryvek ze starého článku o mylsivně:

Hájovna "Vedralka" dnes polozbořené osamělé stavení uvádí se již u Schallera, jako samota o dvou číslech, u Sommera jako myslivna v bývalém "Franciska-hainu", revíru Žehušického panství. - Je to lovecký pavilon v přízemí zděný, v patře roubený ze dřeva, s dřevěnou pavlačí. Nemá žádných arch. detailů. Je pravděpodobno, že pochází asi z doby kolem r. 1800. Obora kolem byla upravena parkovitě, jak ukazují stromořadí a některé zachované cesty s alejemi vzácných stromů (jedlé kaštany). Celek, ač skoro úplně spustlý, působí neobyčejně malebně.

Více informací v sekci Kam na výlet- Bílé království

Škola Litošice

Nyní oú Litošice

Budova s typickými opěrnými pilíři – stavba na pískovém podloží.

V roce 1953 byla škola dočasně uzavřena pro nedostatek učitelských sil. K uzavření školy došlo v době, kdy slavila 150 leté výročí svého vzniku. Škola již nikdy otevřena nebyla. V současnosti je budova využívána jako obecní úřad.

Škola Litošice Škola Litošice

Více informací o škole v rozšířených informacích o obci