Oficiální stránky obce

Litošice

Památník

Památník padlých partyzánů, tragický boj diverzní skupiny partyzánského oddílu Záře, o jednotce zvláštního určení Zarevo a Krasnická tragédie

 • Jednotka zvláštního určení Zarevo

  V prvních prosincových dnech roku 1944 se v okolí Račic krátce zdržovala skupina ruských partyzánů oddílu zvláštního určení Zarevo (Záře), která plnila na území okupovaného Československa řadu speciálních úkolů...

 • Tragický boj diverzní skupiny partyzánského oddílu Záře

  Dne 21.12.1944 se v odpoledních a večerních hodinách v obci Krasnice odehrál nerovný boj mezi 6 členy  diverzní skupiny oddílu ZAREVO s přesilou německých protipartyzánských jednotek a gestapa...

 • Památník padlých partyzánů

  Památník se nachází na břehu rybníku v obci Krasnice. Pomník byl vybudován v místě tragické události při níž zahynuli čtyři partyzáni v nerovném boji s přesilou německých vojáků...

 • Krasnická tragédie

  Krasnická tragédie, jak byla zachycena v obecní kronice

  J. Horníček byl jako člen hasičského sboru účastníkem nejvýznamnější události z období okupace v naší obci -Krasnické tragédie. Tuto událost vylíčím podle jeho vzpomínek...