Oficiální stránky obce

Litošice

Litocha

Studánka Litocha, její pověst a jiné prameny v obci Litošice

  • Pověst o studánce Litoše

    Před dávnými časy chodily se do studánky Litochy koupat tři divé ženy. Jednou šel Holeček za soumraku kolem studánky domů, spatřil je a jedna se mu zalíbila, že stál jako omámený, až ženy zmizely...

  • Litocha a další studánky

    Několik dalších zajímavostí a fotografií studánky Litochy a dalších studánek a pramenů v okolí.