Oficiální stránky obce

Litošice

Otevřený dopis informace o nepovolené stavbě oplocení lesa ke stažení

dopis.png

Vážení spoluobčané a návštěvníci zdejšího kraje, představitelé okolních obcí, zkrátka všichni kteří, zde žijete, nebo se žít chystáte, vlastníci nemovitostí a ti co rádi navštěvují lesy v okolí Litošic, ať již jako turisté, či houbaři jistě již někteří z Vás zjistili, že v lesích u Svobodné vsi začala spol. Enlino a.s. koncem roku 2021 se stavbou oplocení.

Ano je to skutečně tak, spol. Enlino a.s. znovu oživila svůj plán na oplocení lesů mezi obcemi Litošice, Svobodná Ves a Semtěš. V tuto chvíli již skutečně je vybudováno více jak 800 m plotu a každým dnem přibývají další metry.

Plot se staví bez jakéhokoliv povolení, nebo územního souhlasu a bez rozhodnutí o uznání obory (viz. komunikace obce s Měst. Úřadem Přelouč v příloze).

 

Podnět k prošetření nepovolené stavby podal starosta obce Litošice již v listopadu 2021.

Problém v tom činit cokoli ohledně zamezení protiprávního jednání spol. Enlino a.s. je, že obec Litošice nemá naprosto žádné oficiální informace o tom, co se tam vlastně staví, nikdo se neobtěžoval nás informovat (natož s námi jednat), o tom, co má spol. Enlino a.s. v plánu, jaký je záměr atd.

 

Bohužel podle orgánů, které mají ochranu životního prostředí a s tím související zákony ve své kompetenci nemá obec Litošice právo na nahlížení do dokumentace ohledně stavby plotu, ani být účastníkem řízení, kde by se relevantní informace dozvěděla a mohla na základě těchto informací jednat v zájmu lidí, občanů, kteří rádi tráví čas v přírodě - lese a mají zákonné právo na volný průchod krajinou a na vstup do lesa.

 

Podle posledních informací od Měst. Úřadu Přelouč (usnesení o tom, že obec nemůže být účastníkem řízení se úplnou náhodou v odůvodnění píše o tom, že bylo zažádáno spol. Enlino o uznání obory pro „záložní chov bílého jelena“. Pokud bychom aktivně nevystupovali proti stavbě a neustále si nedopisovali s Měst. Úřadem tak nevíme ani toto. Ptám se, zda jsme jediní, kdo vidí, že je to celé podvod a, že jde o stavbu obory pro černou zvěř (ano majitelé tam jistě nějaké dva, tři jeleny vypustí, aby vyhověli případné kontrole), ale plot o výšce 150 – 180 cm dle terénu místy ve strání, takže skutečná výška pro překonání je ještě nižší, zapuštění do země, aby se „jelen nepodhrabal“ pod plotem, vybudovaný z rezavých stavebních „kari sítí“, což v okolní krajině způsobí, že oplocení bude pro zvěř prakticky neviditelné přece není určen pro chov jelena. (Usuzujeme podle dostupných informací, na jiné prý nemáme nárok.)

 

Pro Vás, kteří máte zájem o podrobnější informace přikládám v přílohách veškerou písemnou komunikaci s Měst. Úřadem Přelouč. (Krom toho proběhlo několik osobních jednání).

Dále přikládám pro zájemce podrobnější pokračování tohoto dopisu (adresován jako žádost na MMRČR), fotodokumentaci již vybudovaného oplocení.

Další informace lze také najít na stránkách obce v odkazu,

https://www.litosice.cz/rubrika/obora-2018/  a  v odkazu, https://www.litosice.cz/rubrika/obora-2022/

Zástupci obce Litošice si myslí, že by měli být účastníkem řízení, když se jedná o stavbu tohoto rozsahu – pravděpodobně jde o stavbu o délce 10 km a o oplocené ploše 3 více jak 300hektarů, v katastru obce, který spravují.

Vždyť se zde někdo (spol. Enlino a.s., která není skutečným vlastníkem, viz. jedna z příloh) snaží zamezit přístupu občanů do lesa a zároveň brání volnému průchodu krajinou, což zaručují práva daná občanům tohoto státu platnými zákony.

Pojďme tedy všichni komu záleží na tom zda se může jít se svými dětmi projít do lesa za svým domem, kdo chce jít do lesa na houby, nebo pouze si odpočinout v krásné přírodě(jedná se o lesy, ve kterých se nacházíVlčí skála s Žižkovým stolem, stráně s ostrohy vystupujícími z krajiny směrem k obci Brambory, příkré strže a údolí v okolí Vedralky a  stezka vedoucí po staré královské cestě a spojující Polabí s Železnými horami, která je stále hojně využívána ačkoli ji KČT přeložil, z dost podivných důvodů podél plotu sadů pod les, kde ji nikdo kdo to zde zná nevyužívá ) a užít si rekreačního potenciálu zdejší přírody se alespoň pokusit něco s tím udělat = stavbu zastavit, nebo ji alespoň dostat na snesitelnou úroveň. Např. na poloviční výměru.

Pojďme ukázat vedení spol. Enlino, že nejsou pány světa, a že jim nepatří vše na čem spočine jejich arogantní pohled.

 

Je zapotřebí na spol. Enlino a.s. vytvořit tlak přes úřady zodpovědné za ochranu životního prostředí, stavební řízení atd. Jde o to, že čím více podnětů k prošetření a čím více lidí se ozve, tím větší šance přimět spol. Enlino a.s. k jednání o kompromisu.

 

Naším záměrem není nikoho omezovat, vždyť obora o poloviční výměře, která nechá lidem přístupné nejcennější lokality zdejší přírody by sice nebyla příjemná, ale jistě by se o ní dalo uvažovat jako o kompromisu.

Naším záměrem je zachránit lesy v této části Železných hor pro lidi a zajistit volný průchod krajinou, což člověku zaručují zákony tohoto státu.

  

V Litošicích 1.3. 2022

 

Mnoho hezkých chvil strávených ve volné přírodě přeje zastupitelstvo obce Litošice.