Oficiální stránky obce

Litošice

Zasílání informací emailem

 

Vážení občané a majitelé nemovitostí v Obci Litošice a místní části Krasnice

25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení evropského parlamentu (GDPR) o ochraně osobních údajů. Toto nařízení zahrnuje i zasílání informačních sdělení prostřednictvím emailu. Pokud tedy chcete dostávat emailem informace a novinky z obce Litošice, je nutné nám potvrdit váš souhlas se zasíláním emailových sdělení (viz níže).

 

Informovaný souhlas se zasíláním informací o dění v Obci Litošice elektronickou poštou

Služba je určena pro občany Obce Litošice a místní části Krasnice a majitele nemovitostí v Obci Litošice a místní části Krasnice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na info@litosice.cz Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, email, číslo popisné/evidenční, podle kterých mají být informace zaměřeny. Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Litošice na info@litosice.cz , od 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů obce informace na www.litosice.cz.

Pokud souhlas nepotvrdíte

Je nám líto, ale k provedení požadované akce musíme mít Váš souhlas se zpracování osobních údajů. Bez souhlasu nemůžeme váš email zaregistrovat a zasílat Vám informace o dění v obci