Oficiální stránky obce

Litošice

Vlčí skála

Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum.

Lokalizace: lesní porost mezi obcemi Semtěš – Brambory – Litošice, cca 1 200 m od východního okraje Brambor, cca 1 000 m jižně od silnice Litošice – Svobodná Ves

Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)

Charakteristika objektu: skalní výchoz

Vlčí skála

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v jihovýchodním výběžku chvaletického masivu, který je zde zastoupen dvojslídným jemnozrnným granitem proterozoického stáří. Skalní výchoz je součástí asi 100 m dlouhého hřbetu, převyšujícího okolí asi o 10 metrů. Morfologicky výrazný hřbítek tvoří usměrněná až zbřidličnatělá žula s úklonem strukturních ploch k SSV. Ústřední, asi 30 m dlouhou a 4-8 širokou a 4-7 m vysokou část hřbetu tvoří vlastní skalní výchoz, rozčleněný zejména ve východní části do lavicovitých bloků. Ty jsou až 4 m velké, skloněné k SSV a někde už odloučené od skalního podkladu. Výchoz byl výrazně modelován mrazovým zvětráváním.

Vlčí skála

Součástí vrcholové partie skalního útvaru je uměle upravený nízký kamenný stůl se sedátky, opředený pověstí o Žižkově stolu.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - chvaletický masiv

Stratigrafie: proterozoikum

Témata: geomorfologie

Jevy: skála, skalní převis , skalní hřbet

Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání

Hornina: granit (žula)

Geologický význam: geotop (turisticky zajímavé), významný studijní profil

Vlčí skála

V těsné blízkosti tohoto skalního výchozu je i jezírko s průzračnou vodou, ve které můžete vidět míhající se rybky. Prostě skvělé místo pro romantický výlet