Oficiální stránky obce

Litošice

Řád ohlašovny požárů

obce Litošice

 

Tento řád slouží k zajištění správného postupu činnosti ohlašovny požárů při ohlašování mimořádných událostí, vyrozumění požárních jednotek a zabezpečení dalších činností potřebných pro zvládnutí stavů ohrožujících životy a majetek osob.

 

Přijímání hlášení o událostech:

Obsluha ohlašovny zaznamená od ohlašovatele události nejméně tyto údaje:

a) co se stalo s rozlišením druhu:      - požár

                                       - technická pomoc

                                       - živelná pohroma

 

b) kde se událost stala:                 - část obce

                                       - ulice + číslo popisné či orientační

                                       - jméno obyvatele

                                       - orientační bod pro příjezd jednotek

 

c) informace o ohlašovateli:         - jméno ohlašovatele

                                       - spojení na ohlašovatele

 

Obsluha ohlašovny si ověří podle možností pravdivost podávané zprávy.

 

a)  Činnost po převzetí zprávy:

-   oznámení mimořádné události na územně příslušné operační a informační středisko (KOPIS) Pardubického kraje na telefonu 150 nebo 112,

 

b)      Vyhlášení poplachu JSDH Litošice:

Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů v obci Litošice se provádí následujícím způsobem:

telefonicky a to na čísla:

     velitel JSDH Litošice – 724 680 504

     členům JSDH Litošice - systémem AMDS

 

 

 


 

 

 

c)   Důležitá telefonní čísla:

Tísňové služby:           Hasiči                                          150

                                    Integrovaný záchranný systém  112
                                    Záchranná služba                                   155     
                                    Policie ČR                                               158
                                   

 

Pohotovostní služby:  Elektrika                                     840 850 860

                                    Plyn                                             1239

                                    Voda                                           466 310 357

 

Další tel. čísla:            Obecní úřad Litošice                              466 977 012

                                    Starosta obce Litošice                            724 680 504

                                    Velitel JSDH Litošice                             724 680 504

                                    HZS Pk - stanice Přelouč                                   950 571 196

                                    KOPIS Pk                                                           950 570 213

 

Přehled ohlašoven požárů obce Litošice:

  • Litošice 30, 724 680 504 (starosta obce)

 

 

 

Další místa, odkud lze hlásit požár:

  • obecní úřad, 466 977 012
  • telefonní budka v obci
  • Krasnice 11, 725 896 647

 

 

 

Vypracováno dne  10.12.2015