Oficiální stránky obce

Litošice

Plán zasedání zastupitelstva v roce 2022

Zasedání zastupitelstva svolává starosta obce, a to vyvěšením informace o svolání zasedání zastupitelstva obce na úřední desce OÚ. Tyto termíny jsou pouze plán zasedání a může dojít v průběhu roku ke změnám.

Směrodatné je vyvěšení svolání zasedání na úřední desce.

 

.

14.listopadu od 19:00 hodin

12.prosince od 19:00 hodin