Oficiální stránky obce

Litošice

Plán zasedání zastupitelstva v roce 2023

Zasedání zastupitelstva svolává starosta obce, a to vyvěšením informace o svolání zasedání zastupitelstva obce na úřední desce OÚ. Tyto termíny jsou pouze plán zasedání a může dojít v průběhu roku ke změnám.

Směrodatné je vyvěšení svolání zasedání na úřední desce.

 

23.ledna 

27.února 

27.března 

24.dubna

15.května

26.června

24.července

21.srpna

18.září

30.října

13.listopadu

11.prosince

Zasedání je vždy v pondělí od 19:00 v kanceláři OÚ Litošice