Oficiální stránky obce

Litošice

Místní poplatky,

které se platí v obci Litošice v roce 2024

 

Poplatek za komunální odpad    650,- Kč za poplatníka

poplatníkem je

  • fyzická osoba přihlášená v obci
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
  • Od poplatku je osvobozen poplatník,kterému poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a který:v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše šesti let věku,

v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku.

 

Poplatek ze psů

100 Kč,za jednoho psa

150 Kč,za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

poplatníkem je

  • majitel psa staršího 3 měsíců

 

Poplatky za rok 2024 lze uhradit bankovním převodem na účet obce Litošice číslo 31827561/0100 do 30. dubna 2024.

 

Jako variabilní symbol zadat číslo popisné, nebo evidenční, případně do zprávy pro příjemce zadat jméno poplatníka a domovní číslo objektu za který je poplatek hrazen.

Poplatek lze také uhradit v kase obecního úřadu na adrese Litošice čp. 43 v době úředních hodin, tedy v pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.

 

Více informací o místních poplatcích lze zjistit na www.litosice.cz ve složce

„OBECNÍ ÚŘAD/dokumenty obce/vyhlášky obce“,

nebo přímo na obecním úřadě v Litošicích v době úředních hodin – každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.