Oficiální stránky obce

Litošice

Obří postele

Obří posteleObří postele jsou skalním útvarem a zároveň vrcholem s nadmořskou výškou 284 m v Železných horách asi 1,5 km jižně od obce Zdechovice.

Obří postele jsou uskupením žulových skalních výchozů vytlačených ledovcem (moréna) a rozpadajících se na jednotlivé balvany tvořící nevelké návrší v lesním masívu na plochém hřebenu Chvaletické pahorkatiny. Největší a zároveň nejvýše položený balvan o délce šesti metrů nese název Duchna.

Přístup

Kolem Obřích postelí je vedena modře značená turistická trasa spojující asi 300 metrů vzdálené stejnojmenné rozcestí s obcí Zdechovice. Z rozcestí dále vede zelená turistická trasa do Bernardova nebo Semtěše a žlutě značená trasa do Morašic. Název Obří postele nese i turistický okruh charakteru naučné stezky s výchozím a koncovým bodem ve Zdechovicích, který okolo vedoucí trasu využívá. Přímo u skalního útvaru se nachází turistické odpočívadlo a informační tabule.

Obří posteleVšeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území:
 Zdechovice
Mapové listy: 1341, 13411
Oblast:Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum 
Lokalizace:lesní porost mezi obcemi Zdechovice, Horušice a Morašice, cca 1 200 m jihovýchodně od Zdechovic a 1 500 m západně od Morašic
Přístup k lokalitě:- schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu:balvany, skalní výchozy

Geologie

Obří posteleGeologická charakteristika:Podloží lokality je tvořeno jemnozrnnými dvojslídnými granity chvaletického masivu proterozoického stáří. Chvaletický masiv je protáhlý útvar s průběhem od severozápadu k jihovýchodu, lokalita se nachází v jeho centrální a vrcholové části, zhruba na kótě 284 m n.m. Jedná se o rozsáhlé balvaniště, které přechází v kamenné stádo a skalky. Bloky chvaletické žuly byly mrazovým zvětráváním vymodelovány podoby do oblých balvanů, z jejichž okolí byly odneseny zvětraliny a získaly tak vzhled kamenné peřiny či polštáře – odtud název Obří postele.
Regionální členění:Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - chvaletický masiv
Stratigrafie: proterozoikum
Témata:geomorfologie
Jevy:skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geotop (turisticky zajímavé), regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany:C - Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu:C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze:Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku:Železné hory
Střety zájmů:lesnictví
Popis střetů zájmů:Lesní hospodaření
Stav lokality:dobrý