Oficiální stránky obce

Litošice

Nevlastním elektronický podpis

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Litošice

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Litošice datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

  • Časová možnost podání:  kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny: Pondělí 18:00 - 19:00

Prostudujte před odesláním

Upozornění

  1. Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.
  2. Chcete-li poslat datovou zprávu podepsanou elektronickým podpisem, klepněte ZDE…

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

2. Potvrzení doručení datové zprávy
Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

VZOR:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Litošice na info@litosice.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Litošice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

Formulář pro zaslání datové zprávy

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.