Oficiální stránky obce

Litošice

Meandry senického potoka

Na hrázi Křížového rybníka v Litošicích můžeme obdivovat vzrostlé duby, které zde jsou již mnoho století, pravděpodobně z doby zakládání zdejších rybníků na přelomu 15. a 16. století.

 

Směrem k Seníku ubíhá potok vinoucí se meandrovitě údolím, které je lemováno čedičovou žilou lávy a další sopečné horniny tzv. sovoluského vulkanického centra svrchnoproterozoického stáří. Potok zde dokumentuje velkou erozní sílu povrchových vod.

 

Dále v okolí tohoto údolí může pozorný pozorovatel vidět lávy a jiné sopečné horniny tzv. sovoluského vulkanického centra svrchnoproterozoického stáří.

V okolí potoka roste smíšený les, na kterém se bohužel projevuje hospodaření majitele.

V podrostu tohoto lesa v meandrech senického potoka na jaře rozkvétá množství chráněných bledulí. Je to jedna z největších lokalit s touto krásnou rostlinou v širokém okolí, proto se při návštěvě této lokality chovejte, tak aby nedošlo k poničení tohoto místa.

 Kiosek U žabákaPokud půjdete podél potoka, anebo po lesní cestě, která tento potok v podstatě kopíruje, dojdete k  senickému rybníku na jehož břehu stojí kiosek U žabáka. Je zde možnost občerstvení a koupání v letních měsících.