Oficiální stránky obce

Litošice

Nejstarší historie obcí Litošice a Krasnice

Osada náležející od 15. Století k  žehušickému panství je zmiňována již v roce 1167 jako dar pro premonstrátský klášter v Litomyšli. V letech 1869 obec náleží k politickému i soudnímu okresu Čáslav. V roce 1950 je obec přičleněna do okresu Přelouč. V letech 1961 až 1985 náleží k okresu Pardubice. V letech 1986 až 1990 obec ztrácí samostatnost a stává se částí města Přelouč. Od 24.11. 1990 je obec na žádost občanů opět samostatným správním celkem - obcí Litošice náležící od roku 2000 do Pardubického kraje.

Součástí obce Litošice je od nepaměti osada Krasnice o které je nejstarší písemná zmínka z roku 1318. V letech 1869 až 1910 pod názvem Krásnice je osadou obce Litošice, poté již pod názvem Krasnice sdílí osud Litošic.

Krasnice

Jméno obce Krasnice je pravděpodobně odvozeno od slova krásná (ves). Ke vzniku jména Krasnice se vztahuje také pověst o koze (viz. Báje a pověsti Kozašic).

K původu jména Litošice se vztahuje hned několik pověstí.

Jedna z pověstí se vztahuje k nejstarší budově v obci, kterou je myslivna s č.p. 1. Podle zápisu archivu Žehušického, zde prý býval lovecký zámeček, kde po dobu lovů panstvo odpočívalo případně i nocovalo. A k těmto honům se vztahuje i zmiňovaná pověst. „Měl prý hrabě psa jménem Šic. Tento pes, kteréhož pán miloval se o honě ztratil. Hrabě psa litoval a odjížděje pravil: Líto je mi Šice“. Od toho prý jméno Litošice.

Je-li tato pověst pravdivá nelze s jistotou tvrdit, neboť ke  jménu Litošice se pojí i pověst o studánce v Litoše.

Studánka Litocha

Studánka nyní

Studánka Litocha dříve

Studánka dříve

V této studánce se prý koupávají divoženky (někdy nazývané Ljutochy), a voda v ní je zázračná (viz. Pověst o studánce)

Kdo se chce o studánce dozvědět více a ochutnat její zázračnou vodu, musí se vydat na procházku ke studánce, která se nachází přibližně 800m severozápadně od Litošic směrem k chatové osadě v Krasnici (cestou kolem srubů do lesa). Ještě v roce 1965 na palouku u studánky slavila místní chasa letní slunovrat. Proto se usuzuje, že od pojmenování studánky se odvozuje i jméno Litošice.

Pravda o původu jména je ovšem pravděpodobně daleko prostší. Název obce napovídá, že se prvotně jednalo o ves lidí Litošových, přičemž jméno Litoš vzniklo z osobního jména Ľutoš, či Ljutoch.

Tolik tedy o původu našich obcí, a každý nechť si vybere verzi, která je mu nejbližší, neboť kdo ví, jak to bylo doopravdy…?

Jisté je, že první písemná zmínka je z roku 1167, jak je psáno např. v „Památkách archeologických a místopisných roku 1857“.

První písemná zmínka o Litoše

K obci Krasnice se váže ještě pověst o hradišti na místě zvaném „Vražda“