Oficiální stránky obce

Litošice

Vyúčtování za svoz a uložení odpadu, včetně tříděného odpadu a

bio odpadu pro rok 2016

Zaplaceno:                                    

Leden        16 572,-Kč                   Velkoobjemový odpad: 12 492,-Kč

Únor          16 889,-Kč                                                      5 542,-Kč

Březen       18 762,-Kč                                                 ----------------

Duben       18 938,-Kč                                               celkem: 18 034,-Kč

Květen       19 124,-Kč                  

Červen      21 768,-Kč                      Nebezpečný odpad:  4 993,-Kč

Červenec  21 117,-Kč                                                     3 350,-Kč

Srpen        24 725,-Kč                                                ----------------

Září            20 649,-Kč                                     celkem:   8 343,-Kč

Říjen          17 050,-Kč        

Listopad    22 146,-Kč                  

Prosinec    16 999,-Kč                                                             

--------------------------------------                                

Celkem      234 739,-Kč                          +                 26 377,-Kč        =   261 116,-Kč

 

Vráceno za tříděný odpad EKO-KOM        15 231,-Kč                                   

Vráceno za sklo                                         741,-Kč

Vybráno od poplatníků: k  31.12.2015   128 465,-Kč

Dluh(2014, 2015,2016) poplatníci co nezaplatili k  31.12.2016      5 600,-Kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Celkem zaplaceno za svoz a uskladnění odpadů            261 116,-Kč

Celkem vybráno od poplatníků                                    128 465,-Kč

Vráceno za tříděný odpad                                             15 972,-Kč

Obec z rozpočtu doplatila                                          116 679,-Kč  

 

Poplatníkem za svoz KO je každý občan s trvalým pobytem a každý kdo vlastní chatu, nebo chalupu.

 

Náklady na jednoho poplatníka v roce 2016 byly 1 085,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

„V roce 2017 je částka na jednoho každého poplatníka za svoz SKO 348,-Kč, za každého poplatníka s TP dalších 436,-Kč za svoz tříděného odpadu a dále nájem kontejnerů a svoz bio odpadu – toto jsou částky, které zaplatí obec, aniž by poplatník cokoli vyhodil do popelnice, za uložení na skládku je další poplatek, který se promítá v tomto vyúčtování a obec ho musí zaplatit

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.