Oficiální stránky obce

Litošice

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, případné druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022.

Dokumenty a vzory ke stažení-ZDE

V této sekci zveřejňujeme potřebné informace pro průběh voleb.

1. právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),

  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
     

V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

2. právní předpisy upravující financování voleb

  • Směrnice Ministerstva financí č. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

3. kontaktní adresy na důležité volební orgány

4. kontaktní osoby pověřeného úřadu Přelouč pro volby

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, kontaktujte pracovníka pověřeného úřadu.