Oficiální stránky obce

Litošice

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Litošice

 

Obecní úřad Litošice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Litošice, svolaného starostou obce Březinou Jaroslavem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obec Litošice – místnost obecního úřadu, Litošice č.p. 27

Doba konání:   Úterý  12.12  2017  od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3. Finanční hospodaření
  4. Rozpočet obce na rok 2018
  5. Střednědobý výhled rozpočtu obce
  6. Odměny zastupitelů od 1.1 2018
  7. Různé
  • Samovýroba v obecních lesích – losování
  • Termíny zasedání
  1. Žádosti občanů

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.