Oficiální stránky obce

Litošice

Plán zasedání zastupitelstva v roce 2020

Zasedání zastupitelstva svolává starosta obce, a to vyvěšením informace o svolání zasedání zastupitelstva obce na úřední desce OÚ. Tyto termíny jsou pouze plán zasedání a může dojít v průběhu roku ke změnám.

Směrodatné je vyvěšení svolání zasedání na úřední desce.

 

 

20.10. od18:00

9.11. od 19:00

7.12. od 19:00