Oficiální stránky obce

Litošice

Plán zasedání zastupitelstva v roce 2019

Zasedání zastupitelstva svolává starosta obce, a to vyvěšením informace o svolání zasedání zastupitelstva obce na úřední desce OÚ. Tyto termíny jsou pouze plán zasedání a může dojít v průběhu roku ke změnám.

Směrodatné je vyvěšení svolání zasedání na úřední desce.

 

 

19. srpna 2019

16. září 2019

23. října 2019

20. listopadu 2019

11. prosince 2019